FAQs

می‌توانید مسافر را از طریق نوار جستجو یا در صفحه پست‌های اخیر پیدا کنید، برای او پیام خصوصی بنویسید و در مورد مکان و زمان تحویل بسته خود برای تحویل توافق کنید.

شما باید یک پست در صفحه Take قرار دهید. اگر افراد نیاز به تحویل بسته‌هایشان داشته باشند، از طریق پیام خصوصی با شما تماس خواهند گرفت.